ด้วยสมาคมการยศาสตร์ไทยจะจัดงานสัมมนาให้กับสมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทยและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสถานประกอบการให้ดีขึ้นด้วยโครงการด้านการยศาสตร์ (A better workplace management by ergonomics programme)” ดยกำหนดการสัมมนาจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สมาชิกฯและผู้สนใจได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการและความรู้ด้านการยศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร  ทั้งในส่วนของงานในสำนักงานที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและงานในกระบวนการผลิตดังมีรายละเอียดกำหนดการตามที่แนบมา สมาคมการยศาสตร์ไทยจะจัดงานสัมมนาให้กับสมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทยและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสถานประกอบการให้ดีขึ้นด้วยโครงการด้านการยศาสตร์ (A better workplace management by ergonomics programme)” เพื่อให้สมาชิกฯและผู้สนใจได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการและความรู้ด้านการยศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร  ทั้งในส่วนของงานในสำนักงานที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและงานในกระบวนการผลิตดังมีรายละเอียดกำหนดการตามที่แนบมา โดยกำหนดการสัมมนาจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

       โดยผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมาคมการยศาสตร์แบบตลอดชีพและรายปีที่ยังไม่หมดอายุสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ฟรี สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่สามารถใช้ส่วนลดหลังสมัครได้ 50% อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.est.or.th  จึงเรียนเชิญมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ โอกาสนี้ 

ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์   
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการที่นี่   
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทย   

© Copyright 2018 by Ergonomics Society of Thailand: Any enquiry please contact ergo@est.or.th