ขอเชิญเข้าฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น 


สรุปผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย
(เด็กที่มีอายุระหว่าง 15 – ต่ำกว่า 18 ปี)


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย 

 (ยังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้จนถึง 1 พ.ค. 2560 ก่อนเวลา 8.00 น)

คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

Copyright 2017: Human Factors Research Group, Thammasat University