รายละเอียดการลงทะเบียนสำหรับคนไทย

RegistrationFeeธTH01

สำหรับผู้เขียนและผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย

(1) สำหรับผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกท่านซึ่งมี username/password แล้วสามารถเข้าระบบส่งบทความได้เลย (คลิกที่นี่)

 

สำหรับผู้สนใจทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมเฉพาะวัน

(1) สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ใช้ผู้เขียนหรือผู้เขียนร่วม หรือผู้นำเสนอผลงานวิจัย  ท่านสามารถลงทะเบียนขอ username/password (คลิกที่นี่)
     (ท่านอาจจะต้องดูอีเมลใน trash/spam box เนื่องจากระบบอาจจะกรองอีเมลแบบอัตโนมมัติไว้ในนั้น 

(2) ผู้สนใจที่ไม่ใช่ผู้เขียน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเฉพาะวัน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่   (ลิกเพื่อลงทะเบียนเฉพาะวัน) 

 

หมายเหตุ

(1) หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนสามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร. ธีรพันธ์ แก้วดอก   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เบอร์โทร 083 289 1325  

(2) การลงทะเบียนสำหรับคนไทย เมื่อเข้าสู่ระบบ SEANES2018 แล้วให้เลือกเมนู "Thai Version" ที่มุมบนด้านขาวของหน้าลงลงทะเบียนดังแสดงในรูปด้านล่าง

ThaiRegistrationWeb01                    

© Copyright by SEANES2018: Any enquiry please contact SEANES2018@est.or.th