สำหรับคนไทย ดาวน์โหลดแบบจองที่พัก โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ สุชุมวิท ซอย 20 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบจองห้องพัก [PDF File]

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบจองห้องพัก [MS-Word File]

 

หมายเหตุ
1. กรุณาส่งใบจองห้องพักมาที่ คุณ วาทิต จุลละทรัพย์
   ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ, สุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ
   โทร. 02-262 1234 ต่อ 1134,1135,1136,081-820 6931
   หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. กรณีผู้เข้าพักต้องการยกเลิกการใช้ห้องพัก
    ผู้เข้าพักต้องส่งโทรสารเพื่อยืนยันการยกเลิกห้องพักล่วงหน้า 7 วันทำการ ด้วยตัวเอง
    มิฉะนั้นทางโรงแรมจำเป็นต้องขอเก็บเงินจากท่านหรือหน่วยงานต้นสังกัดตามจำนวนที่จองไว้กับทางโรงแรม

© Copyright by SEANES2018: Any enquiry please contact SEANES2018@est.or.th